Начало
Условия
За контакт

2005 година:

 • Баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Одиторски доклад


  Начална страница
  Архив:
 • Строително - предприемачески холдинг ЕООД

  БУЛСТАТ: 130917415
  № по НДР:
  1223118492

  гр.София , ул.Буная 6
  Управител: Г.Георгиев
  Гл Счетоводител: С. Ангелова
  Заверил 2002: Васил Калайджиев - Регистриран одитор
  Заверил 2003: Васил Калайджиев - Регистриран одитор
  Заверил 2004: Васил Калайджиев - Регистриран одитор
  Заверил 2005: Васил Калайджиев - Регистриран одитор

  Годишни счетоводни отчети: 2002 г, 2003 г, 2004 г, 2005 г

   

   

  © 2003Креато ООД